สัญญาบำรุงรักษา

ยานพาหนะยังมีประกันภัยคุ้มครองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน แล้วสำหรับเครื่องอัดอากาศล่ะ?

การป้องกันดีกว่าการรักษา การบำรุงรักษาโดยช่างที่ชำนาญเป็นประจำ ทำให้ให้เข้าใจสภาพการทำงานของเครื่อง และความเสื่อมของอะไหล่ ช่วยลดโอกาสเครื่องมีปัญหาระหว่างทำงาน หลีกเลี่ยงการหยุดเครื่องแบบฉุกเฉินซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง ดังนั้นการทำสัญญาซ่อมบำรุงก็เปรียบเหมือนกับการทำประกันภัยให้เครื่องอัดอากาศ จึงมั่นใจได้ว่าเครื่องอัดอากาศทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และคุ้มค่าที่จะปกป้องเครื่องอัดอากาศของคุณ

01แผนบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศที่ครอบคลุม
 1. อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น การแจ้งเตือนภัยด้วย ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล
 2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการหลังการขาย
 3. การทำความสะอาด และการหล่อลื่น
 4. เปลี่ยนอะไหล่ตามกำหนด
02ข้อดีในการทำสัญญาบำรุงรักษา
 1. ได้สิทธิพิเศษในการให้บริการ (ลดเวลาการบำรุงรักษา และแก้ไขตรงจุด)
 2. การใช้ชิ้นส่วน และการรับประกันจากโรงงาน
 3. การใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผ่านการรับรอง
 4. บริการเฉพาะทาง (ช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ และอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรอง)
 5. ลดขั้นตอนการเสนอราคา, การต่อรองราคา, รอการยินยอมจากลูกค้า และการเตรียมอะไหล่ ซึ่งจะลดเวลาการหยุดทำงานของเครื่องให้สั้นลงอย่างมาก
 6. การเซ็นสัญญาบำรุงรักษาเป็นเหมือนการซื้อประกันภัยสำหรับเครื่องอัดอากาศ (โอนความเสี่ยงให้กับบริการของบริษัทฟู่เซิ่ง)โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาการบำรุงรักษา หรือเครื่องมีปัญหา และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิด
 7. การจัดการเวลาในการซ่อม ช่วยให้สามารถควบคุมงบประมาณการบำรุงรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้น
 8. การตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่อง โดยช่างผู้ชำนาญเป็นประจำ ทำให้ทราบถึงสถานะการทำงานของเครื่องเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขได้ตรงจุด จึงช่วยลดเวลาในการซ่อม
 9. มีความพร้อมของอะไหล่ และการอบรมความรู้
 10. ราคา และส่วนลดคงที่(ไม่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาของสัญญา)
03เหตุผลที่ควรทำสัญญาซ่อมบำรุง
 1. รับประกันราคาคงที่ตลอดระยะเวลาของสัญญา
 2. ได้รับสิทธิการให้บริการเป็นลำดับแรก เมื่อเครื่องมีปัญหา
 3. มีช่างเทคนิคดูแลเป็นประจำ(ติดต่อง่าย)
 4. มั่นใจได้ว่ามีลมใช้อย่างต่อเนื่อง
 5. ตรวจเช็คเครื่องฟรี ตามกำหนด
Online Chat

Product
Purchasing

After-Sales
Service

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.