• แรงดัน:
   3~31 kg/cm2G
  • ปริมาณลม:
   25 ~ 695 m3/min
  • แรงม้า:
   250~6000 HP
  • แรงดัน:
   3 ~ 10.5 kg/cm2G
  • ปริมาณลม:
   25 ~ 330 m3/min
  • แรงม้า:
   250 ~ 3000 HP
  • แรงดัน:
   7 kg/cm2G
  • ปริมาณลม:
   9.5 ~ 21.3 m3/min
  • แรงม้า:
   75~160 HP
  • แรงดัน:
   7 ~12 kg/cm2G; 35 kg/cm2G
  • ปริมาณลม:
   0.11~2.171 m3/min
  • แรงม้า:
   1~15 HP
  • แรงดัน:
   7 kg/cm2G
  • ปริมาณลม:
   13~25 m3/min
  • แรงม้า:
   100 ~200 HP
  • แรงดัน:
   3 kg/cm2G
  • ปริมาณลม:
   12~46 m3/min
  • แรงม้า:
   50~215 HP
  • แรงดัน:
   7 ~ 12 kg/cm2G
  • ปริมาณลม:
   0.4 ~ 52.9 m3/min
  • แรงม้า:
   10 ~575 HP
  • แรงดัน:
   40 kg/cm2G
  • ปริมาณลม:
   3.6 ~ 23 m3/min
  • แรงม้า:
   50~300 HP
  • แรงดัน:
   7~12 Bar
  • ปริมาณลม:
   0.7 ~ 1.25 MPa
  • แรงม้า:
   120~335 HP
Online Chat

Product
Purchasing

After-Sales
Service

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.