เกี่ยวกับ

GoServiceของบริษัทฟู่เซิ่ง คือ ระบบโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่อง และฟังก์ชั่นต่างๆ ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่มมูลค่าจากฟู่เซิ่ง ข้อมูลของเครื่องจะถูกรวบรวมจากระบบอัดอากาศ(CAS) และวิเคราะห์ผลอย่างชาญฉลาด เมื่อเทียบกับระบบพาสซีฟโหมดในอดีต GoService จะเป็นการทำงานเชิงรุก ด้วยความสามารถในการแจ้งเตือนอัจฉริยะผ่านการวิเคราะห์ผลโดยการดึงประวัติข้อมูลการใช้งานของเครื่องแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ดูแลเครื่องสามารถเข้าถึงระบบอัดอากาศได้ง่ายขึ้น

GoServiceคุณลักษณะของ

 • 單機能源使用分析報告

  產生單機能耗評估,提供客戶專業建議服務

 • การดึงประวัติข้อมูล

  GoService จะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 5 ปีซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ CSV ไฟล์ ได้ตลอดเวลา

 • แนวโน้มข้อมูล

  ให้ข้อมูลเชิงสถิติของเครื่องอัดอากาศแบบเรียลไทม์ แสดงแผนภูมิเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สะดวกในการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์

 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

  หลีกเลี่ยงการปิดระบบที่ไม่คาดคิดโดยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงเวลาบำรุงรักษา

 • การตรวจสอบแบบเรียลไทม์

  ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องได้โดยตลอดเวลาและลดเวลาในการเข้าไปตรวจสอบตามจุดต่างๆหน้างาน

 • การตอบสนองอย่างรวดเร็ว

  เมื่อมีสถานการณ์ที่ผิดปกติ หรือข้อความแจ้งเตือนบำรุงรักษาปรากฏขึ้น GoService จะส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ และทีมบริการของฟู่เซิ่ง ทราบทันทีผ่านทาง SMS หรืออีเมล์


GoService EnMS / ระบบจัดการพลังงานเครื่องอัดอากาศอัจฉริยะ

※ จำเป็นต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ CAS

กราฟแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนการประหยัดพลังงาน และข้อมูลหลังการปรับปรุง

โดยใช้เครื่องมือวัด และวิธีการเดียวกันในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลหลังการปรับปรุง สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟรายงานการวัดการประหยัดพลังงานได้อย่างรวดเร็ว วิเคราะห์ผลการปรับปรุงคุณภาพที่เกิดขึ้นจริง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการวัด และหลีกเลี่ยงข้อพิพาทในอนาคต

ประสิทธิภาพของ CAS แบบเรียลไทม์

ประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ, อัตราการไหลของลม, แรงดัน, อุณหภูมิจุดน้ำค้าง และข้อมูลอื่นๆ

ไม่มีข้อจำกัดของแบรนด์

GoService สามารถเข้ากันได้กับเครื่องอัดอากาศทุกแบรนด์

ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากล

อ้างอิงมาตรฐาน ISO50001, ISO11011, CSA C837-16, GB / T16665 และการออกแบบมาตรฐานอื่น ๆ

Online Chat

Product
Purchasing

After-Sales
Service

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.