เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศบีบอัดที่กำหนดโดยมาตรฐาน ISO 8573.1: 2012 จึงจำเป็นต้องเพิ่มตัวกรอง FFAในกระบวนการบีบอัดเพื่อช่วยดักจับฝุ่น และละอองน้ำมัน เพื่อให้ได้คุณภาพอากาศตามมาตรฐาน

 

มีพื้นผิวการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง

เกรดตัวกรองที่ต่างระดับกันมีความสามารถในการกรองอากาศที่ต่างกันตามการใช้งานที่แตกต่างเพื่อให้ได้การกรองอากาศอัดตามความต้องการ

ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละออง 3µm ถึง 0.01µm และกรองละอองน้ำมันได้ถึง0.003µm เมื่อใส่ตัวกรองคาร์บอน(ต้องติดตั้งตัวกรองระดับ H ไว้ที่ส่วนหน้า)

ภายในมีวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ

You can check the interested models and send inquiry to us.
ประเภทตัวกรอง ความละเอียดในการกรอง(รวมถึงละอองน้ำ และน้ำมัน) ปริมาณน้ำมันคงค้างสูงสุด หลังผ่านตัวกรองที่อุณหภูมิ 20 ℃ แรงดันในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด การสูญเสียความดันเริ่มต้น
3μm N/A 16bar g 60℃ 0.03bar g
1μm 0.1mg/m³ 16bar g 60℃ 0.05bar g
0.01μm 0.01mg/m³ 16bar g 60℃ 0.09bar g
0.01μm 0.001mg/m³ 16bar g 60℃ 0.1bar g
N/A 0.003mg/m³ 16bar g 60℃ 0.1bar g
OPEN
CLOSE
You can check the interested models and send inquiry to us.
รุ่นตัวกรอง เส้นผ่าศูนย์กลาง อัตราการไหลของลม รุ่นไส้กรอง จำนวนไส้กรอง อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด การสูญเสียความดันเริ่มต้น
1/2" 0.66 AEA05-grade 1 60℃ 0.03bar g
1/2" 0.96 AEA08-grade 1 60℃ 0.05bar g
1/2" 1.32 AEA10-grade 1 60℃ 0.09bar g
3/4" 1.98 AEA15-grade 1 60℃ 0.1bar g
1" 3.3 AEA20-grade 1 60℃ 0.1bar g
1 1/2" 5.7 AEA40-grade 1 60℃ 0.1bar g
1 1/2" 9 AEA60-grade 1 60℃ 0.1bar g
1 1/2" 13.32 AEA75-grade 1 60℃ 0.1bar g
2" 17.46 AEA125-grade 1 60℃ 0.1bar g
2 1/2" 26.16 AEA175-grade 1 60℃ 0.1bar g
3" 37.5 AEA250-grade 1 60℃ 0.1bar g
3" 46.62 AEA300-grade 1 60℃ 0.1bar g
OPEN
CLOSE
You can check the interested models and send inquiry to us.
โรงงานทั่วไป
การทาสี
Online Chat

Product
Purchasing

After-Sales
Service

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.