น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสาขาอุตสาหกรรมในการหาวิธีการรีไซเคิลน้ำเสียหรือการลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสีย

หลายปีที่ผ่านมาทางด้านเทคนิคของฟู่เซิ่งได้พัฒนาปั๊มอัดความร้อนควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกลั่นในสุญญากาศ จึงได้พัฒนา "Vacuum Distillation Unit" ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานต่ำเพื่อให้ได้มาตรฐานของระบบการจัดการ ISO14001 และ ISO50001 การกลั่นด้วยสุญญากาศเป็นกระบวนการของการแยกสารละลายโดยการให้ความร้อน และการระเหยส่วนประกอบที่แตกต่างกันไปเป็นไอในอุณหภูมิที่ต่างกันจากนั้นให้ควบแน่นกลับเข้าสู่ของเหลวที่แยกจากกัน ด้วยความสามารถในการทำความร้อนที่ยอดเยี่ยมของปั๊มความร้อนของ ฟู่เซิ่งสามารถรับความร้อนได้สามถึงห้าเท่าต่อหนึ่งหน่วยพลังงานทำให้อุปกรณ์สามารถทำการกลั่นสูญญากาศด้วยการใช้พลังงานน้อยลง

 

โรงงานของบริษัทฟู่เซิ่งที่ เมืองซานฉงเริ่มดำเนินการมาแล้วกว่าหนึ่งปี ได้ผลการประหยัดพลังงาน และการลดน้ำเสียอย่างชัดเจนโดยเฉลี่ยถังบำบัดน้ำเสียทุกๆ 20 ถังจะได้รับการแยกทิ้งเพียงถังเดียวส่วนที่เหลือ 19 ถังสามารถรีไซเคิลนำมาใช้ใหม่ในการผลิต วิธีการนี้มีประสิทธิภาพกว่าวิธีการเผาไหม้แบบดั้งเดิม และช่วยลดมลพิษทางอากาศ

อุปกรณ์ติดตั้งใช้พื้นที่น้อย

ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ

ปั๊มสุญญากาศมีซีลกันน้ำที่ปิดผนึกปลอดภัยในการใช้งาน

ใช้เทคโนโลยีการกลั่นสุญญากาศใหม่ล่าสุด

การออกแบบท่อความร้อนแบบ R134a เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การปล่อยน้ำแบบอัตโนมัติและมีความเสถียรซึ่งเอื้อต่อการป้องกันสิ่งแวดล้อม"ปลอดมลภาวะ

ลดค่า COD ลงอย่างมาก

You can check the interested models and send inquiry to us.
กำลังไฟเข้า (kW) ตั้งค่าพลังงาน (kW) ความจุความร้อนสูงสุด(kW) ค่าการใช้พลังงาน (kWh / L)  ขนาด L x W x H (mm)
20 33 0.3 2000 x 1600 x 1950
35 60 0.3 2150 x 1600 x 1950
OPEN
CLOSE
การบำบัดไขมัน
Online Chat

Product
Purchasing

After-Sales
Service

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.