การผลิตอากาศอัดจะทำให้เกิดหยดน้ำในระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนใหญ่น้ำจะกระจายเข้าไปในระบบอัดอากาศในระหว่างการผลิตลม เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบอัดอากาศ นำมาซึ่งการเพิ่มภาระต้นทุน ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ รุ่นFA ใช้วาล์วเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ แล้วระบายออกอัตโนมัติ การระบายน้ำในเวลาที่เหมาะสม ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยป้องกันการสูญเสียของอากาศอัด และทำให้ประหยัดพลังงาน

 

ลดการสูญเสียอากาศอัด ช่วยประหยัดพลังงาน

ออกแบบการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันฝุ่นและน้ำมาตรฐานIP 65

ค่าบำรุงรักษาน้อย ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายโดยรวม

การควบคุมอัตโนมัติ และเซนเซอร์เต็มรูปแบบ

You can check the interested models and send inquiry to us.
ยุโรปเหนือ, แคนาดา, อเมริกาเหนือ และเอเชียกลาง, ภาคเหนือของประเทศจีนมณฑลเฮย์หลงเจียง
รุ่น อัตราการไหลสูงสุดที่รับได้เมื่อใช้กับเครื่องอัดอากาศ (m³/ min) อัตราการไหลสูงสุดที่รับได้เมื่อใช้กับเครื่องทำลมแห้ง(m³/ min) อัตราการไหลสูงสุดที่รับได้เมื่อใช้กับตัวกรองอากาศ (m³/ min)
3 6 30
7 14 70
12 24 120
12 24 120
8 16 80
8 16 80
35 70 350
35 70 350
150 300 1500
150 300 1500
1700 3400
OPEN
CLOSE
You can check the interested models and send inquiry to us.
ภาคกลาง และภาคใต้ของยุโรป, อเมริกากลาง, จีน และภูมิภาคอื่น ๆ
รุ่น อัตราการไหลสูงสุดที่รับได้เมื่อใช้กับเครื่องอัดอากาศ (m³/ min) อัตราการไหลสูงสุดที่รับได้เมื่อใช้กับเครื่องทำลมแห้ง(m³/ min) อัตราการไหลสูงสุดที่รับได้เมื่อใช้กับตัวกรองอากาศ (m³/ min)
2.5 5 25
6 12 56
10 20 100
10 20 100
6.5 13 65
6.5 13 65
30 60 300
30 60 300
130 260 1300
130 260 1300
1400 2800
OPEN
CLOSE
You can check the interested models and send inquiry to us.
แนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้, โอเชียเนีย, อเมซอน และคองโก , ทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีในไต้หวัน
รุ่น อัตราการไหลสูงสุดที่รับได้เมื่อใช้กับเครื่องอัดอากาศ (m³/ min) อัตราการไหลสูงสุดที่รับได้เมื่อใช้กับเครื่องทำลมแห้ง(m³/ min) อัตราการไหลสูงสุดที่รับได้เมื่อใช้กับตัวกรองอากาศ (m³/ min)
1.5 3 15
3.5 7 35
7 14 70
7 14 70
4 8 40
4 8 40
20 40 200
20 40 200
90 180 900
90 180 900
1000 2000
OPEN
CLOSE
ตัวกรอง
เครื่องทำลมแห้ง
เครื่องอัดอากาศ
ถังเก็บลม
Online Chat

Product
Purchasing

After-Sales
Service

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.